I alpinbakken tilbyr vi

Rennskole

Vi holder rennskoler i Raudalen fra senteret åpner til det stenger i midten av mai. 

Rennskolen jobber etter en filosofi der fysikk, læring og egen utvikling er grunnstammen.  Tilbudet retter seg mot løpere som ønsker mer variasjon og coaching i tillegg til klubbtrening. 

Hardt arbeid gir alltid resultatet og Racecenter skal tilby:


- Treningstilbud f.o.m. 8 år - 16 år +  Master samlinger 
- Tilpasning av utstyr                                                                                                                                                                                                 - Trening i alle disipliner: SL, SSL, SG og Utfor                                                                                                                                                   

- Tilrettelegging og støtte for klubber
- Privat coaching
- Organisering og gjennomføring av renn 
- Planlegging og veiledning for trening/renn-perioder
- Rådgiving ved valg av utstyr

 

Utvikling:
God kommunikasjon mellom løper og trener er avgjørende for å kunne tilpasse treningene til løpernes nivå. Vi jobber tett mot løperen på hver økt og gir tilbakemeldinger underveis. 

PÅMELDING HER!

Racecenter gjennomfører samlinger uansett antall påmeldte. Send SMS til 98251235 med navn på løper og dager. 

Avlysning
Vi forbeholder oss retten til å avlyse samling på grunnlag av sykdom eller andre uforutsette årsaker. Vi gir i slike tilfeller beskjed til påmeldte deltakere minimum 2 arbeidsdager i forveien. Ved slike tilfeller, betaler Racecenter tilbake hele avgiften.

Avbestilling

Avbestilling av deltagelsen på samlingen skal skje skriftlig på e-post. Dersom avbestilling skjer senere enn 2 dager før samlingsstart, faktureres hele avgiften.
For avbestilling på grunn av sykdom, skade og lignende, henvises det til egne forsikringsordninger for å få dekket dette.

Forsikring / Ansvar
Alle som melder seg på samlinger med Racecenter, må være medlem i en registrert skiklubb og ha en gyldig skilisens /forsikring. Racecenter fraskriver seg alt ansvar for løper og utstyr og løpere må ha tilstrekkelig forsikring for deltakelse.